BTS ร่วมแสดงจุดยืนต่อต้านความเกลียดชังที่มีต่อชาวเอเชีย

(แถลงการณ์แสดงจุดยืนเมื่อ 30 มี.ค. 2021) เราหวนนึกถึงช่วงเวลาที่เราเผชิญกับการถูกกดขี่ในฐานะชาวเอเชีย ระหว่างเดินอยู่บนถนน เราได้ยินคำก่นด่าอย่างไร้เหตุผลและดูแคลนรูปร่างหน้าตา เราถูกถามแม้กระทั่งว่าเหตุใดชาวเอเชียถึงพูดภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้

แต่สิ่งที่เราเผชิญ ณ ตอนนั้นทำให้เรารู้สึกหมดกำลังใจ อีกทั้งยังฉกฉวยการเคารพตนเองออกไปจากตัวเราเช่นกัน ซึ่งการตกเป็นเป้าความเกลียดชังและความรุนแรงเพราะมีเชื้อชาติที่แตกต่าง ก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ไม่อาจแยกออกจากอัตลักษณ์ของเราในฐานะชาวเอเชียได้ เราไตร่ตรองอย่างหนักกระทั่งการหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาพูด และแม้กระทั่งว่าจะเปล่งเสียงของเราออกมาอย่างไร

เราต่อต้านการแบ่งแยกชาติพันธุ์ เราประณามความรุนแรง คุณ ผม และเราทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเคารพ เราจะยืนหยัดเคียงข้างกันครับ

Stop Asian Hate 

Stop Asian Hate 

Stop Asian Hate 

Stop Asian Hate 

Stop Asian Hate 

Stop Asian Hate